مدیریت پروژه

مدیریت پروژه فرایندی است، در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و...

اطلاعات بیشتر
بخش تحقیق و توسعه

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم...

اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره شرکت ساختمانی کشش

فعالیت این بخش ، ارائه مشاور­ه­ در زمینه­ ی تجزیه و تحلیل تجهیزات آزمایشگاهی ساختمانی و نحوه تجهیز نمودن این آزمایشگاه ها میباشد. موضوع فعالیت این آزمایشگاه های ساختمانی  ...

اطلاعات بیشتر
ارزیابی اقتصادی

به منظور بر آورد درآمدها و هزینه های طرح ها و پروژه ها جهت تحلیل سود آوری و نرخ بازگشت سرمایه طرح ها ضروری است مفاهیم و تکنیکهای مطالعات اقتصادی و مالی پروژه ها...

اطلاعات بیشتر